DobryRegulamin.pl

Celem kancelarii radcy prawnego Łukasza Grzelaka jest świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej przedsiębiorcom prowadzącym sklepy internetowe.

Nie wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sklepy w Internecie zdają sobie sprawę, jak ogromna ilość przepisów prawnych reguluje tego typu działalność oraz jakie konsekwencje można ponieść nie stosując się do nich. W tej sytuacji warto zatem rozważyć zabezpieczenie się przed szkodami i powierzyć obsługę prawną sklepu kancelarii radcy prawnego Łukasza Grzelaka.

Nasza kancelaria oferuje w szczególności:

  • dostosowanie istniejącego regulaminu do obowiązujących przepisów prawa albo opracowanie nowego regulaminu sklepu internetowego od podstaw (w zależności od potrzeb)
  • Sporządzając regulamin standardowo przeprowadzamy testowy zakup w sklepie internetowym – sprawdzając w ten sposób całą procedurę sprzedaży (wraz z treścią maili). Nie działamy schematycznie, ale staramy się podejść do każdego regulaminu indywidualnie – szczegółowo rozpatrując oczekiwania klienta.

  • sporządzenie regulacji w zakresie ochrony danych osobowych w postaci polityki prywatności
  • monitoring zmian w przepisach prawa oraz rejestru klauzul niedozwolonych odnoszących się do handlu w Internecie - z informowaniem Państwa o konieczności dokonania zmian w regulaminie oraz opracowaniem tych zmian (abonament półroczny, roczny, dwuletni)
  • Na podstawie umowy czasowej na monitorowanie przepisów prawa i klauzul niedozwolonych kancelaria przez określony czas wskazany w umowie "czuwa" nad regulaminem pod kątem przepisów prawa, klauzul niedozwolonych i w razie potrzeby dokonuje aktualizacji regulaminu.

  • przygotowanie pełnej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych (w tym m. in. polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych), a następnie zgłoszenie zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO)
  • kompleksowa obsługa prawna sklepu w zakresie stosowania przepisów prawa odnoszącego się do handlu w Internecie, tj. w szczególności udzielanie sprzedawcy porad w zakresie stosowania przepisów oraz sporządzanie pism do kupujących w sprawach spornych
  • porady prawne w zakresie stosowania przepisów o handlu w Internecie

Warto nadmienić również, że Kancelaria radcy prawnego Łukasza Grzelaka jest objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę 250 000 EUR, wobec czego w przypadku poniesienia szkody przysługuje Państwu prawo do zwrócenia się do ubezpieczyciela (PZU) o wypłatę stosownego odszkodowania (zobacz polisę)

stat4u </